ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม

รายละเอียด

วันที่ประกาศ

คณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ศึกษาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 26 ก.ค. 2562
พิธีทำบุญตักบาตร ขึ้นปีใหม่ 2562 3 ม.ค. 2562
กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 26 ธ.ค. 2561
พิธีทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2561 5 ธ.ค. 2561
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักเเรม ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 16 ก.ย. 2561
การแข่งศูนย์บ่มเพราะระดับชาติ 24 ส.ค. 2561
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 14 ส.ค. 2561
โครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 25 ก.ค. 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 25 ก.ค. 2561
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 24 ก.ค. 2561
ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 13 ก.ค. 2561
ประเมินศูนย์บ่มเพราะระดับภาค 13 ก.ค. 2561
โอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 26 มิ.ย. 2561
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 19 มิ.ย. 2561
พีธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 14 มิ.ย. 2561
FIX IT CENTER ศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ณ ตำบลบ้านหนองหล่ม 10 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 14 พ.ค. 2561
กิจกรรมอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 11 เม.ย. 2561
FIX IT CENTER ศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 25 มี.ค. 2561
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ 9 มี.ค. 2561
พิธ๊มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 28 ก.พ. 2561
ครูดีเด่นประจำปี 2561 16 ม.ค. 2561
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัทคับฟ้า 10 ม.ค. 2561
การเข้านิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 10 ม.ค. 2561
มอบเงินสมทบทุนสร้างกำแพง รพสต.ดงสุวรรณ 10 ม.ค. 2561
เวทีสรุปผลการทำประชาคมโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 9 ม.ค. 2561
นิเทศนักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง บริษัท ซิกม่าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9 ม.ค. 2561
การแนะแนว รร.พญาลอวิทยาคม 9 ม.ค. 2561
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ พ.ศ. 2560 7 ม.ค. 2561
อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 3 ม.ค. 2561
กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 27 ธ.ค. 2560
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ ยุทธพิชัย กล้าหาญ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 25 ธ.ค. 2560
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ พ.ศ. 2560 22 ธ.ค. 2560
อบต.ดงสุวรรณเพื่อสมทบเงิน เข้าร่วมโครงการ ผ่าน ตูน บอดี้สแลม 15 ธ.ค. 2560
เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ "ก้าวคนละก้าว" 13 ธ.ค. 2560
พธีทำบุญตักบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2560
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ ยุทธพิชัย กล้าหาญ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 4 ธ.ค. 2560
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 21 พ.ย. 2560
กิจกรรมจิตอาสาทำความดี 25 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2560
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี 13 ต.ค. 2560
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 23 ส.ค. 2560
โครงการเพิ่มภูมิรู้ป้องกันยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในนักเรียน นักศึกษา 23 ส.ค. 2560
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 18 ส.ค. 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ 12 ส.ค. 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 12 ส.ค. 2560
นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 9 ส.ค. 2560
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ 28 ก.ค. 2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค. 2560
การนิเทศและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 19 ก.ค. 2560
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center thailand 4.0 16 ก.ค. 2560
โครงการ ศธ ปลูกป่า ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 14 ก.ค. 2560
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ดอกคำใต้ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 5 ก.ค. 2560
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 4 ก.ค. 2560
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 28 มิ.ย. 2560
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ 26 มิ.ย. 2560
การแข่งขันกีฬาอาชีวะ ระดับจังหวัด อสจ.พะเยา 2560 16 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 15 มิ.ย. 2560
มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตร์สำหรับ นักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 15 มิ.ย. 2560
พิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 15 มิ.ย. 2560
พีธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 15 มิ.ย. 2560
โรงสีข้าวโชคอุดม มอบข้าวสารแก่นักเรียน-นักศึกษาหอพัก 13 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมสัมนาและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 9 มิ.ย. 2560
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับโรงเรียนถ่ำปินวิทยาคม 25 พ.ค. 2560
ร่วมบริการชุมชน โครงการอำเภอยิ้ม โรงเรียนบ้านปางงุ้น 25 พ.ค. 2560
การติดตามและสรุปผลการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำวิทยา 24 พ.ค. 2560
การติดตามและสรุปผลการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับโรงเรียนวัดราชคฤห์ 24 พ.ค. 2560
แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 24 พ.ค. 2560
โครงการส่วเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 20 พ.ค. 2560
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 20 พ.ค. 2560
โครงการอบรมวัยใส วัยอันตราย ในการตั้งครรภ์ 20 พ.ค. 2560
โครงการเพิ่มภูมิรู้ต้านภัยยาเสพติด 20 พ.ค. 2560
โครงการอบรมกราขับขี่ปลอดภัยในวัยเรียน 20 พ.ค. 2560
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีกาศึกษา 2560 20 พ.ค. 2560
รดน้ําดําหัวคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 27 เม.ย. 2560
โครงการ รถพร้อม คนพร้อม มั่นใจทั่วไทย ปลอดภัย ในระบบรถโดยสาร 24 เม.ย. 2560
โครงการอาชีวะอาสาเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2560 17 เม.ย. 2560
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 7 เม.ย. 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาและการบูรณาการเรียนการสอนแบบ STEM 31 มี.ค. 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เสริมแกนมัธยม) 28 ก.พ. 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 24 ก.พ. 2560
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 24 ก.พ. 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 19 ก.พ. 2560
กิจกรรมทำบุญตักบาท เนื่องในสัปดาห์วันครูแห่งชาติ 2560 19 ม.ค. 2560
พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 ม.ค. 2560
พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 ม.ค. 2560
วันครู 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 16 ม.ค. 2560
พิธีเปิดแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 5 ม.ค. 2560
พิธีเปิดโครงการอาชีวอาสาร่วมโดยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2560 30 ธ.ค. 2559
รับรางวัลโล่ห์เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2559 27 ธ.ค. 2559
นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้พบหัวหน้าส่วนราชการ 23 ธ.ค. 2559
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 17 ธ.ค. 2559
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ สมปอง พูลเพิ่ม วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 8 ธ.ค. 2559
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 2 ธ.ค. 2559
กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 พ.ย. 2559
ทำบุญตักบาตรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 พ.ย. 2559
พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 21 ต.ค. 2559
การเลือกตั้งนายก องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 1 ก.ย. 2559
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 11 ส.ค. 2559
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 ก.ค. 2559
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 28 ก.ค. 2559
การประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 27 ก.ค. 2559
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ถวายเทียนเข้าพรรษา 14 ก.ค. 2559
โครงการตักบาตรข้าสารอาหารแห้งประจำเดือนกรกฎาคม 2559 13 ก.ค. 2559
โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 12 ก.ค. 2559
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ร่วม โครงการปลูกเสริมป่า และปลูกป่าประชารัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 9 ก.ค. 2559
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 มิ.ย. 2559
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2559 23 มิ.ย. 2559
รณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 23 มิ.ย. 2559
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งช่างทั้งปวง ประจำปีการศึกษา 2559 23 มิ.ย. 2559
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายมนัส ชูเวช นิเทศนักศึกษา ธุรกิจค้าปลีก 16 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ สร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของครู 17 พ.ค. 2559
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 13 พ.ค. 2559
โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทวิภาคี บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 13 พ.ค. 2559
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 20 เม.ย. 2559
ส่งนักเรียน-นักศึกษาทวิภาคีเข้าฝึกงาน บริษัท ฮอนด้า 25 ก.พ. 2559
นักเรียน-นักศึกษาทวิภาคีทำสัญญาฝึกงาน บริษัท ฮอนด้า 4 ก.พ. 2559
นักเรียน-นักศึกษาทวิภาคีทำสัญญาฝึกงาน บริษัท อีซูซุเชียงราย 15 ม.ค. 2559
งาน Open House และงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙ 7 ม.ค. 2559
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 5 ธ.ค. 2558
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน 5 ธ.ค. 2558
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 1 ธ.ค. 2558
คณะครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี ที่บริษัท MK Restaurant 28 พ.ย. 2558
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รับการประเมินหน่วยลูกเสือวิสามัญ 25 พ.ย. 2558
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ 25 พ.ย. 2558
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม 21 พ.ย. 2558
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการศูนย์บริการบ้านถ้ำ 21 พ.ย. 2558
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 21 พ.ย. 2558
โรงเรียนดอกคำใต้มอบเกียรติบัตรแก่ นางสาววิภาดา ใจตึง 16 พ.ย. 2558
การลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล ไทยแลน 05 พ.ย. 2558
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา 07 ต.ค. 2558
นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี ที่บริษัท MK Restaurant 29 ก.ค. 2558
โครงการศึกษาดูงาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครูเยี่ยมชมสถานประกอบการ แนะนำนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพ 29 ก.ค. 2558
โครงการศึกษาดูงาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครูเยี่ยมชมสถานประกอบการโครงการการมูลนิธิเฟืองพัฒนา และรับประทาอาหารร่วมกัน 29 ก.ค. 2558
โครงการศึกษาดูงาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครูเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัทโมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 29 ก.ค. 2558
โครงการศึกษาดูงาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครูเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัทบี ที เคเค (ประเทศไทย) จำกัด 29 ก.ค. 2558
พิธีส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชน 28 ก.ค. 2558
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมเลี้ยงเลี้ยงผึ้งเพื่ออาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 15 ก.ค. 2558
การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.1 หลักสูตรเรียนร่วมระหว่างวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 03 มิ.ย. 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น(แกนมัธยม) 03 มิ.ย. 2558
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ เทศบาลตำบลห้วยลาน 29 เม.ย. 2558
พิธีรดน้ำดำหัวคณะผุ้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2558 10 เม.ย. 2558
พิธีเปิดงานอาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ 9 เม.ย. 2558
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระหว่างวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ และ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 15 ม.ค. 2558
กิจกรรม Open House DICE 2558 และกิจกรรมวันเด็ก 9 ม.ค. 2558
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2558 6 ม.ค. 2558
การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 25 ธ.ค. 2557
โครงการสัมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 9 ธ.ค. 2557
พิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2557
การประเมิน อวท.หน่วยวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 19 พ.ย. 2557
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 18 พ.ย. 2557
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.มนัส ชูเวช และ รองผอ.ศิรวินันท์ ศุภชนานันท์ พร้อมเลี้ยงส่ง รองผอ.มนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต 17 ต.ค. 2557
โครงการอบรมคุณธรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2557 26 ส.ค. 2557
พิธีเปิดศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 22 ส.ค. 2557
พิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 7 ส.ค. 2557
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 7 ส.ค. 2557
กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 7 ส.ค.. 2557
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา 31 ก.ค. 2557
โครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV กลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง 24 ก.ค. 2557
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ำหนองขวาง 23 ก.ค. 2557
โครงการถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดห้วยทรายเลื่อน 10 ก.ค. 2557
พิธีมอบเประกาศนียบัตรและ พิธีปิดการอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษา 6 ก.ค. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 4 26 มิ.ย. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี และปลอดภัย 25 มิ.ย. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพ 19 มิ.ย. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 13 มิ.ย. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การวิชาชีพ 12 มิ.ย. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดพิธีไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม 12 มิ.ย. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ ในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2557 5 มิ.ย. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดการประชุม การจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 4 มิ.ย. 2557
งานวัดผลวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการประเมินผลแนวใหม่ ให้กับบุคคลากร 3 มิ.ย. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 15 พ.ค. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 6 มี.ค. 2557
นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้เดินทางไปมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 มี.ค. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดกิจกรรมแนะแนวในงานวันกิจกรรมของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 28 ก.พ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ บ้านดงสุวรรณ 26 ก.พ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดกิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 26 ก.พ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 24 ก.พ.. 2557
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา 13 ก.พ. 2557
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ เขมิกาญ์ เลาหพงษ์ 30 ม.ค. 2557
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับ อ.บ.ต.ดงสุวรรณ จัดกิจกรรม Open House DICE 57 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 2556
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดงานเลี้ยงอำลา ผู้อำนวยการ สมคิด จีนจรรยา 26 ธ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดงานกีฬาสีสานสัมพันธ์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 26 ธ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เป็นเจ้าภาพในการลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาและอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 17 ธ.ค. 2556
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 7 รูป 12 ธ.ค. 2556
คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในความร่วมมือกับบริษัท กรีนวิงเทรดดิ้งจำกัด ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 9 ธ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ใด้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมประดิษฐ์ฐาน ณ ที่ประทับจัดสร้างใหม่ 9 ธ.ค. 2556
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมลงนามและถวายพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพรชัย ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 5 ธ.ค. 2556
คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ 4 ธ.ค. 2556
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2556 4 ธ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ที่ได้มาศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมขยายโอกาสการเรียนรู้สายอาชีวศึกษา 21 พ.ย. 2556
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 21 พ.ย. 2556
คณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคเหนือ เข้าประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 20 พ.ย. 2556
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป 7 พ.ย. 2556
นายประพันธ์ ธรรมรส กล่าวอำลาคณะครู นักเรียนนักศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 7 พ.ย. 2556
ผู้อำนวยการสมคิด จีนจรรยา มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ร่วมงาน สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ 5 พ.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ร่วมมือกับคณะปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการร่วมตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา 31 ต.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาดูงาน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 24 ต.ค. 2556
คณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 22 ต.ค. 2556
นาย สมคิด จีนจรรยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชยการประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทาน 22 ต.ค. 2556
คณะครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ออกสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 18 ต.ค. 2556
คณะผู้บริหาร ครูู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น ระดับภาคเหนือ 15 ต.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพจัดการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่2/2556 ณ หอประชุมชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 10 ต.ค. 2556
คณะครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมโครงการการจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ต.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 1 ต.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด จากนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 26 ก .ย. 2556
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดินทางศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และหมู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 26 ก .ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ได้ทำการบันทึกความร่วมมือ กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 24 ก .ย. 2556
คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตวิชาชีพระยะสั้น ของเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 20 ก .ย. 2556
คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายสมรัก พาชีทรัพย์ ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16 ก .ย. 2556
นายประทีป แป้นแก้ว(ผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์) นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ(รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์) ได้พบปะและอำลาคณะ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา 13 ก .ย. 2556
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เข้ามาอบรมความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 12 ก .ย. 2556
นางสาวสำราญ แสงเดช ผู้แทนสำนักความร่วมมือ นายณัฐวุฒิ ตราชู ผู้แทนบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ One Dealer One School หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม โดยได้รับเกียตรจากนายสุทัศน์ ชูรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บริษัท A.P.Honda จำกัด เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษา 11 ก .ย. 2556
นางสาวสำราญ แสงเดช ผู้แทนสำนักความร่วมมือ นายสุทัศน์ ชูรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บริษัท A.P.Honda จำกัด และนายณัฐวุฒิ ตราชู ผู้แทนบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน (การเลี้ยงผื้งและผลิตภัณธ์จากน้ำผึ้ง) และโครงการฝึกอบรมเลี้ยงผึ้งชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 11 ก .ย. 2556
นักเรียนนักศึกษาที่ส่งผลงานโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 28 ส.ค. 2556
คณะครูวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ 21 ส.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบจัดอาชีพให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส 20 ส.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายพระพรชัยฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 12 ส.ค. 2556
โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 9 ส.ค. 2556
คณะผู้ บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมถวายพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 9 ส.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา จัดทำโครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ให้กับนักเรียน นักศึกษา 6 ส.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ นำนักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ และสถานที่ด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย 3 ส.ค. 2556
ชมรมอาสาพัฒนาและกองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31 ก.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้นำบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ณ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา 29 ก.ค. 2556
คณะผู้ริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 25 ก.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพอกคำใต้ ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลดอกคำใต้จัดอบรม ด้านยาเสพติดและการแก้ปัญหาต่างๆของวัยรุ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา 25 ก.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต 25 ก.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2556 โดยมี นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจำนวนกว่า 150 ท่านการแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา 1 ก.ค. 2556
ภาพบรรยากาศในงานคืนสู่เหย้าชาวตีนดอย ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้พะเยา 29 มิ.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้และบริษัททาโร่ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ " การเตรียมความพร้อมอาชีพสู่อาเซียน 2015 " ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยมีอาจารย์ ภูวนัย วรรรณสอน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 26 มิ.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้ต้อนรับคณะจากอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ที่เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 25 มิ.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบระยะสั้นและฝึกอาชีพกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 17 มิ.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดการประกวดหา Miss&Mr Dice ประจำปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
13 มิ.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดอบรมนักศึกษา เรื่องการฝึกงานและมีรายได้ระหว่างฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท เอสแอนด์พี มาแนะแนวและเปิดโอกาสให้กับ นักศึกษาที่สนใจจะฝึกงานกับทางบริษัท 6 มิ.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราชและหน่วยราชการอื่นๆ รณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลดอกคำใต้มาอบรมให้ความรู้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช 31 พ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างคุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตราฐานอาชีวศึกษา 29 พ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้แก่สามเณร และบุคคลทั่วไป ที่จะศึกษาต่อ ด้านวิชาชีพ 23 พ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ทำการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 20 พ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดค่ายอบรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 16 พ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 15 พ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ (วัดบุญเกิด) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (14 พ.ค. 2556) 14 พ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เป็นเจ้าภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดอำเภอดอกคำใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 2 พ.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เปิดศูนย์อาศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ บ้านดง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 11 เม.ย. 2556
พิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง (เทศกาลสงกรานต์) 11 เม.ย. 2556
คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 9 เม.ย. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ, องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ และเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 5 เม.ย. 2556
คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการสอน การจัดทำวิจัย และการจัดทำสื่อการสอน 20 มี.ค. 2556
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555 15 มี.ค. 2556
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 รอบโควต้าพิเศษ 12 มี.ค. 2556
รองผู้อำนวยการ นายมนัสชัย สุุวรรณชัยโฆษิต เข้าร่วมเปิดงาน OPEN HOUSE โรงเรียนดอกคำใต้และจุนวิทยาคม 6 มี.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดฝึกอบรมการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ พร้อมทั้งการต่อใบอนุญาตขับขี่และทะเบียนรถ 3 มี.ค. 2556
คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 26 ก.พ. 2556
คณะลูกเสือของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 24 ก.พ. 2556
คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เข้าร่วมงานเบิกฟ้าวิชาการ ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 19 ก.พ. 2556
พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา 18 ก.พ. 2556

งานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้ออกแนะแนวสัญจร ณ งานวันดอกคำใต้บาน

16 ก.พ. 2556
แผนกวิชาช่างยนต์ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 15 ก.พ. 2556
แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาพาณิชยการ ได้ทบทวนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในระดับ ปวช. 3 ของสาขางานยานยนต์ และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวส. 2 ของสาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 14 ก.พ. 2556
งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2555 7 ก.พ. 2556
การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนนักสึกษา 31 ม.ค. 2556
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในวันครู 16 ม.ค. 2556
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเชิญชูเกียรคิเป็นครูแสนดี ครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปี พ.ศ. 2556 16 ม.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้จัดงาน OPEN HOUSE DICE (11 ม.ค. 2556) 11 ม.ค. 2556
แผนกวิชาพาณิชยการได้เข้าร่วมจัดงาน OPEN HOUSE DICE 11 ม.ค. 2556
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เปิดศูนย์อาศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ บ้านสันป่าสัก อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 28 ธ.ค. 2555
นักศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ชมรมอาสาพัฒนาร่วมเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอนแดง 27 ธ.ค. 2555
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมแลกของขวัญเนื่องในงานตอนรับปีใหม่ 2556 27 ธ.ค. 2555
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในงานตอนรับปีใหม่ 2556 27 ธ.ค. 2555
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อำเภอดอกคำใต้ 5 ธ.ค. 2555
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที นักศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมพิธีถวายสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 4 ธ.ค. 2555
นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายในหลวง ณ บริเวณลานพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 2 ธ.ค. 2555

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573