นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อถวายในหลวง ณ บริเวณลานพระพุทธรูป วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573