คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ร่วมพิธีถวายสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573