คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ หอประชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2555


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573