นักศึกษา ชมรมอาสาพัฒนาของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ร่วมเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขอนแดง บ้านวังขอนแดง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573