แผนกวิชาพาณิชยการได้เข้าร่วมจัดงาน OPEN HOUSE DICE ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานทางแผนกวิชามีกิจกรรมต่างๆ มากมาย


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573