คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ที่ได้รับการเชิญชูเกียรติเป็นครูแสนดีและครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปี พ.ศ. 2556 ของอาชีวศึกาษาพะเยา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573