คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันครูของอาชีวศึกษาพะเยา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573