การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 มีการแข่งขันกีฬาแก่ดังนี้ ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง แชร์บอล ปิงปอง และกีฬาพื้นบ้านดังนี้ ขักเย่อ ตีกอฟต์ วิ่งซุปเปอร์แมน ฯลฯ เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573