งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานของ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดงานปัจฉิมนเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573