แผนกวิชาช่างยนต์ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573