งานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้ออกแนะแนวสัญจร ณ งานวันดอกคำใต้บาน ของอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานต่างๆ ของวิทยาลัยอีกด้วย


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573