ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา ในวันที่ 1 และ 18 กุมภาพันธ์ 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573