คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เข้าร่วมงานเบิกฟ้าวิชาการ (OPEN HOUSE) ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573