คณะลูกเสือของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ในระหว่างวันที่23-24กุมภาพันธ์ 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573