คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573