วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้และสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ให้กับประชาชนในเขตตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง และตำบลอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573