รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต ได้เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมและโรงเรียนจุนวิทยาคม ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573