คณะนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนีบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573