คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนการสอน การจัดทำวิจัย และการจัดทำสื่อการสอน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573