วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เปิดศูนยซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยเริ่มดำเนินการในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เปิดศูนยซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ ปลัดอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเสมอ อินต๊ะสาร นายกเทศมนตรี และนางพวงพยอม ไชยคำ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 5 - 29 เมษายน 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573