คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ในวันที่ 9 เมษายน 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573