วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เป็นเจ้าภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573