วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ (วัดบุญเกิด) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573