วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดอบรมค่ายจริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปี ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมการมีจริยธรรมควบคู่กับการศึกษา โดยค่ายจริยธรรมจัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573