วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้ทำการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะอาจาร์ย ได้มาให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573