วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้แนะแนว การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้แก่สามเณร และบุคคลทั่วไป
ที่จะศึกษาต่อ ด้านวิชาชีพ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573