วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราชและหน่วยราชการอื่นๆ รณรงค์งดสูบบุหรี่

โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลดอกคำใต้มาอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573