วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดอบรมนักศึกษา เรื่องการฝึกงานและมีรายได้ระหว่างฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจาก
บริษัท เอสแอนด์พี มาแนะแนวและเปิดโอกาสให้กับ นักศึกษาที่สนใจจะฝึกงานกับทางบริษัท
จัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573