วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดการประกวดเพื่อหา Miss&Mr Dice ประจำปีการศึกษา 2556
ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ (13 มิถุนายน 2556)


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573