วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบระยะสั้น
และการฝึกอาชีพกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573