วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้ต้อนรับคณะจากอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
ที่เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573