ภาพงานบรรยากาศคืนสู่เย้าชาวตีนดอย ในคืนวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้พะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573