วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2556 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 โดยมี นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจำนวนกว่า 150 คน การแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573