วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลดอกคำใต้ จัดอบรมด้านยาเสพติด และการแก้ปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษาในวันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573