คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษา ด้านนโยบายและแผนการอาชีวะศึกษา นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนพร้อมมอบนโยบายให้กับวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573