ชมรมอาสาพัฒนาและกองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573