วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ นำนักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ และสถานที่ด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573