วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา จัดทำโครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 โดยจัดอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 6 สิงหาคม และปฏิบัติลงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573