ผู้อำนวยการสมคิด จีนจรรยา ร่วมพิธีเปิดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573