คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายพระพรชัยฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573