คณะครูวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ โดยพบปะกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งข่าวสารและร่วมมือกันดูแลพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน นักศึกษา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573