ผู้อำนวยการ สมคิด จีนจรรยา มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ส่งผลงานโครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา ซึ่งมีผลการตัดสินดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช) ชื่อผลงานโคมไฟรักษ์โลก
2. รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา(ปวส)/อุดมศึกษา ชื่อผลงาน โต๊ะกระดาษ
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับอาชีวศึกษา(ปวส)/อุดมศึกษา ชื่อผลงาน นาฬิกาวัสดุเหลือใช้
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับอาชีวศึกษา(ปวส)/อุดมศึกษา ชื่อผลงาน โคมไฟไอศกรีม
และผลงานที่ชนะเลิศจะส่งประกวดในระดับชาติต่อไป


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573