นางสาวสำราญ แสงเดช ผู้แทนสำนักความร่วมมือ นายณัฐวุฒิ ตราชู ผู้แทนบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ One Dealer One School หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม โดยได้รับเกียตรจากนายสุทัศน์ ชูรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บริษัท A.P.Honda จำกัด เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
           มอบสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยรถจักยานยนต์ เครื่อยงยนต์ และชุดเครื่องมือพิเศษ รวมมูลค่า 100,000 บาท โดยมีคุณรัชนีพร อาศิรพวษ์พร ผู้จัดการศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมและกิจกรรม บริษัท กรีนวิง เทรดดิ้ง จำกัดเป็นตัวแทนในการมอบ
        

            มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้กับ กรีนวิง เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีคุณรำพึง พูลเกษม ผู้จัดการเขต บริษัท กรีวิง เทรดดิ้งจำกัด ประจำจังหวัดพะเยา เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง
            กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหัวฉีด (PGM-FI) ของฮอนด้า โดยนายบรรเจิด ปงรังศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม บริษัทกรีนวิง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย
            กิกรรมขับขี่ปลอดภัยให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักยานยนต์ที่ถูกต้อง โดยมีนายเรวัต แก้วสอาด และนายมังกร ศรีเมืองแก้ว วิทยาการฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บริษัทกรีนวิง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎี และลงปฏิบัตภาคสนาม


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573