นางสาวสำราญ แสงเดช ผู้แทนสำนักความร่วมมือ นายสุทัศน์ ชูรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บริษัท A.P. Honda จำกัด และนายณัฐวุฒิ ตราชู ผู้แทนบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน (การเลี้ยงผื้งและผลิตภัณธ์จากน้ำผึ้ง) และโครงการฝึกอบรมเลี้ยงผึ้งชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงผึ้งวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ (11 ก.ย. 2556)


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573