สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เข้ามาอบรมความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ (12 กันยายน 56)


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573