นาย ประทีป แป้นแก้ว(ผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์) นาย พรชัย ปิ่นสุวรรณ(รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์) ได้พบปะและอำลาคณะ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์ (13 กันยายน 2556)

 
   

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573