คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นาย สมรัก พาชีทรัพย์ ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573