วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ได้ทำการบันทึกความร่วมมือ กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ในการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆ เมื่อ 24 กันยายน 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573