คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เดินทางศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และหมู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2556 ในการนี้ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นอย่างสูงที่ได้ต้อนรับคณะเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างดี


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573